OLD WESTBURY (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK)

OLD WESTBURY (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK)

Old Westbury là một trong những trường Đại học Liberal Arts đa dạng nhất nước Mỹ, xếp thứ 2 trong số các cao đẳng tốt nhất của danh sách National Liberal Arts Colleges.