Hỗ trợ visa

Universal Study (USC) là một tổ chức tư vấn du học được chính thức công nhận bởi các cơ quan giáo dục của các nước: British Council (Anh Quốc), AEI (Úc), CEC (Canada), US Commercial Services(Mỹ), NZTE (New Zealand), STB (Singapore), Malaysia.

Các chuyên viên tư vấn của Universal Study là những người có kinh nghiệm để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến visa của từng nước mà du học sinh sẽ đến. Hằng năm chúng tôi luôn cập nhật luật visa mới nhất của các lãnh sự nhằm hướng đến visa tuyệt đối cho các bạn.

Chúc mừng khách hàng nhận visa các nước