Học bổng Anh

CÁC LOẠI HỌC BỔNG CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

CÁC LOẠI HỌC BỔNG CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Bộ Ngoại giao Anh có một số chương trình học bổng và học giả nghiên cứu nhằm giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng tương lai, các nhà tư tưởng, các nhà hoạch định chính sách sang theo học tại Vương quốc Anh.
Xem thêm