Hội thảo

NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0

NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP THỜI ĐẠI 4.0

Rất nhiều học sinh đắn đo khi phải đưa ra quyết định nên chọn ngành theo ý kiến của ba mẹ hay theo trào lưu bạn bè. Vậy tại sao không thử một lần hiểu bản thân và tự chủ động đưa ra quyết định nhỉ?

Xem thêm