Hội thảo

HỌC TẠI THỦ ĐÔ CANBERRA – TINH HOA GIÁO DỤC AUSTRALIA

HỌC TẠI THỦ ĐÔ CANBERRA – TINH HOA GIÁO DỤC AUSTRALIA

Ms. Yến Phạm - Đại diện Đại học Canberra sẽ trực tiếp nhận hồ sơ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về: Chương trình học, yêu cầu đầu vào, điều kiện học bổng, kinh nghiệm học tập - làm việc tại Úc,… trong buổi Tọa đàm Du học Online tại USC
Xem thêm