Học bổng Úc

TIN VUI HỌC BỔNG 25% TỪ VICTORIA UNIVERSITY SYDNEY

TIN VUI HỌC BỔNG 25% TỪ VICTORIA UNIVERSITY SYDNEY

Đại học Victoria là một trong số ít các trường đại học kết hợp đào tạo cả lý thuyết và thực hành của Úc, sinh viên có cơ hội vừa được học lý thuyết vừa được học nghề với chất lượng hàng đầu.
Xem thêm
HỌC BỔNG EYNESBURY

HỌC BỔNG EYNESBURY

Thành lập từ năm 1989, Eynesbury được ghi nhận có những thành tích đáng kể, cụ thể là trong giáo dục và nền tang kinh nghiệm trong việc đào tạo, giảng dạy và phát triển chương trình học đa dạng và thiết thực. 
Xem thêm