NHỮNG HỌC BỔNG KHÁC TẠI CANADA

Những học bổng khác tại Canada

Nhiều tổ chức khác nhau tại Canada có những chương trình học bổng nhưng thông thường là dành cho sinh viên đại học và các giáo sư, những người đang học hay đang nghiên cứu 1 chủ đề chuyên biệt; "Canada học" hay "Nghiên cứu về Canada" cũng là một lãnh vực được cung cấp nhiều học bổng. Học sinh cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp về tài chính tại đất nước của mình thông qua các tổ chức tư nhân hay chính phủ dành cho du học. 

Canadian International Development Agency Scholarships 

Học bổng dành cho những sinh viên nào muốn hoàn tất chương trình học tại Canada. 

International Council for Canadian Studies 

Phần thưởng được trao tặng cho nghiên cứu sinh, nghiên cứu cao học hoặc sau cao học về Canada.

International Development Research Centre (IDRC) Funding

Những hoạt động nghiện cứu của quỹ IDRC nhằm mục đích mang đến lợi ích cho các nước đang phát triễn và công dân của những đất nước này.

International Scholarship Programs for Study in Canada

Chính phủ Canada trao tặng nhiều phần thưởng cho du học sinh để học tại Canada. 

Ontario Graduate Scholarship Program (OGS)

Chương trình này được kiến tạo để khuyến học cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Quebec Exemption from Differential Tuition Fees

Chính quyền tỉnh Québec miễn giảm khỏan đóng góp phụ trội cho các sinh viên học giỏi. 

Québec Merit Fellowships Program for Foreign Students

Học bổng nghiên cứu sinh và nghiên cứu phát triển chuyên biệt ngắn hạn.

Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories 

Hội đồng nghiên cứu quốc gia (NRC) trao tặng học bổng cộng tác nghiên cứu cho những kỹ sư, nhà khoa học triển vọng. 

The Trudeau Foundation Doctoral Scholarships Programme 

học bổng mới được trao tặng mỗi năm cho các ứng viên tiến sĩ nổi bật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Nguồn: CEI Vietnam

Các tin khác