Danh Sách Học Bổng Anh Quốc Mới Nhất 2024

Thành phố Aberdeen:

 • University of Aberdeen: £1,000 - £3,000

Thành phố Bangor:

 • Bangor University: £3,000 - £4,000 - £5,000 - £6,000 - £10,000

Thành phố Bath:

 • University of Bath: £5,000 - £10,000 - 50% 

Thành phố Belfast:

 • Queen's University Belfast: Học bổng lên đến 50% 

Thành phố Birmingham:

 • University of Birmingham: 40% - 100%
 • Aston University: £2,500 - £5,000 - £10,000 - 40% - 100%

Thành phố Bristol:

 • University of Bristol: 40% - 100%
 • University of the West of England, Bristol: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Cambridge:

 • University of Cambridge: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Canterbury:

 • University of Kent: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Canterbury, Maidstone and Rochester:

 • University for the Creative Arts: £1,200 - £1,500 - £3,000 - £4,500

Thành phố Cardiff:

 • Cardiff University: £10,000 - 50% - 100%
 • Cardiff Metropolitan University: £1,000 - £1,500 - £10,000 - 50%

Thành phố Colchester:

 • University of Essex: £3,000 - £5,000 - 10% - 100%

Thành phố Coventry:

 • University of Warwick: £10,000

Thành phố Dundee:

 • University of Dundee: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Durham:

 • Durham University: £5,000

Thành phố Edinburgh:

 • The University of Edinburgh: £10,000
 • Heriot-Watt University: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Exeter:

 • University of Exeter: £10,000 - £13,000

Thành phố Glasgow:

 • University of Glasgow: £7000, £10,000 - 100%
 • University of Strathclyde: £2,000 - £5,000 - 50%
 • Glasgow Caledonian University: £3,000 - £5,000 - 100%

Thành phố Gloucestershire:

 • University of Gloucestershire: £2,000 - 50%

Thành phố Guildford:

 • University of Surrey: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Kingston upon Hull:

 • University of Hull: £1,000 - £10,000 - 50% 

Thành phố Lancashire:

 • University of Central Lancashire: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Lancaster:

 • Lancaster University: £5,000

Thành phố Leeds:

 • University of Leeds: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Lincoln:

 • University of Lincoln: £4,000 - 50% 

Thành phố Liverpool:

 • University of Liverpool: £2,500 - £3,000 - 50%

Thành phố London:

 • City, University of London: £2,000 - £3,000 - 50% - 100%
 • The London School of Economics and Political Science: Học bổng lên đến 50%
 • Imperial College London: Học bổng lên đến 50%
 • University College London: Học bổng lên đến 50%
 • King's College London: Học bổng lên đến 50%
 • School of Oriental and African Studies (University of London): Học bổng lên đến 50%
 • Royal Holloway, University of London: £1,500 - £6,000 - £12,000
 • Queen Mary University of London: £2,000 - £4,000 - 100%
 • University of the Arts London: Học bổng lên đến 50%
 • Goldsmiths University of London: Học bổng lên đến 50%
 • Ravensbourne University London: Học bổng lên đến 50%
 • Glasgow Caledonian University: £3,000 - £5,000 - 100%

Thành phố Loughborough:

 • Loughborough University: 20% - 25% - 90%

Thành phố Manchester:

 • INTO Manchester: £4,000
 • Manchester Metropolitan University: £6,000
 • The University of Manchester: £6,000 - £10,000 - 100%

Thành phố Newcastle upon Tyne:

 • Newcastle University: £5,000 - £8,000

Thành phố Norwich:

 • University of East Anglia: £4,000 - £5,000 - £10,000 - 50%

Thành phố Nottingham:

University of Nottingham:

 • Undergraduate: £2,000 - £6,000
 • Post-graduate: £2,000 - £8,000

Nottingham Trent University: 25% - 50%

Thành phố Oxford:

 • University of Oxford: Học bổng lên đến 50%
 • University of Reading: £4,000 - £8,000
 • Oxford Brookes University: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Sheffield:

 • University of Sheffield: £2,500 - £5000 - £10,000
 • Sheffield Hallam University: £1,000 - £3,500 - 50%

Thành phố Shropshire:

 • Harper Adams University: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Southampton:

 • University of Southampton: £10,000 - 100%

Thành phố St Andrews:

 • University of St Andrews: £5,000

Thành phố Staffordshire:

 • Keele University: Học bổng lên đến 50%

Thành phố Stirling:

 • University of Stirling: £8,500

Thành phố Swansea:

 • Swansea University: Học bổng lên đến 50%

Thành phố York:

 • University of York: £5,000, £7,500 - £10,000

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ USC.


Trung Tâm Anh Ngữ và Tư Vấn Du Học Quốc Tế USC
Địa chỉ: 240-242 Hoà Hưng, P.13, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@usc.edu.vn
Hotline: 098 95 98 251 - (028) 6264 3648

Các tin khác